T’assegurem la màxima indemnització per accident laboral

Onandia Advocats de Barcelona tenim una dilatada experiència en la reclamació d’indemnització per accident de treball i en la possible incapacitat laboral.

Les persones que han tingut un accident laboral acudeixen al nostre despatx per assessorar-se, sense compromís, sobre si ha existit responsabilitat de l’empresa per falta de mesures de seguretat laboral i per avaluar la possibilitat d’iniciar un expedient d’invalidesa.

Segons Ramón Onandia, “assessorar al treballador que ha sofert un accident laboral requereix un tracte molt humà, més encara en casos que tenen com a conseqüència alguna minusvalidesa o incapacitat. Amb nosaltres estaràs a gust en tot moment i, per descomptat, t’ajudem a aconseguir la millor indemnització”.

Disposem dels professionals necessaris per valorar tots els aspectes de l’accident de treball i les seves conseqüències: perits mèdics que avaluen les lesions patides, perits especialistes en la reconstrucció de l’accident, tècnics en la prevenció de riscos laborals, economistes experts en el càlcul de tots els perjudicis econòmics….

Equip d’experts per a valorar els danys

Disposem dels professionals necessaris per valorar tots els aspectes de l’accident de treball i les seves conseqüències: perits mèdics que avaluen les lesions patides, perits especialistes en la reconstrucció de l’accident, tècnics en la prevenció de riscos laborals, economistes experts en el càlcul de tots els perjudicis econòmics i de la indemnització per accident de treball…

onandia_advocats_maxima_indemnitzacioonandia_advocats_barcelona_contactaronandia_advocats_barcelona_indemnitzacioonandia_abogados_barcelona_trato

Picto Mà

Et recomanem

Que abans d’acceptar qualsevol tipus d’indemnització per accident que t’ofereixin les companyies d’assegurances o la part contrària:

1. No signis cap document.
2. Consultis amb el teu advocat, ja que la quantitat molt possiblement sigui inferior a la que podries rebre.

Has tingut un accident?
T’informem
GRATIS
Separador flecha

Llámanos 934 88 11 25

De 9 a 20 h de dilluns a divendres
Si ho prefereixes, et truquem nosaltres
He llegit i accepto la política de privacitat
En compliment de la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de RAMÓN ONANDIA ALSIUS amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per a mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa.
L'informem que les dades que ens faciliti seran tractats de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat d'aquests, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.
En el cas que es produeixin canvis en algunes de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem, ens el comuniqui per escrit.
L'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de RAMÓN ONANDIA ALSIUS, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a RAMBLA CATALUNYA 87 2n D de BARCELONA, 08008 BARCELONA, o correu electrònic roa@onandia.com.

Comença la reclamació per accident GRATIS
Consulta rápida
Resposta ràpida 24h
He llegit i accepto la política de privacitat
En compliment de la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de RAMÓN ONANDIA ALSIUS amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per a mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa.
L'informem que les dades que ens faciliti seran tractats de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat d'aquests, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.
En el cas que es produeixin canvis en algunes de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem, ens el comuniqui per escrit.
L'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de RAMÓN ONANDIA ALSIUS, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a RAMBLA CATALUNYA 87 2n D de BARCELONA, 08008 BARCELONA, o correu electrònic roa@onandia.com.

Preguntes freqüents

Accident laboral és tota lesió corporal que el treballador sofreixi durant la realització de la seva feina.

Si has tingut un accident laboral amb lesions tens dret a la corresponent indemnització per danys i perjudicis derivats de l’accident de treball, sempre que la causa de l’accident no sigui culpa del treballador accidentat.

En aquest cas l’accidentat no tindrà dret a la indemnització per danys i perjudicis derivats d’accident de treball.

Per reclamar a l’empresa la indemnització de danys i perjudicis derivats de l’accident de treball generalment hi ha un termini d’un any des que les seqüeles per accident laboral estan estabilitzades.

L’accident ‘in itinere’ es considera accident de treball si succeeix durant el desplaçament del treballador des del seu domicili fins al seu lloc de treball, i viceversa; sempre que l’accident succeeixi en un temps raonable pròxim a les hores d’entrada o sortida del treball i el mitjà de transport i el trajecte siguin raonables.

En principi no es considera accident de treball, encara que a causa de la gran varietat de matisos que existeixen t’aconsellem contactis amb un advocat especialista en accidents laborals per a que t’assessori.

Si, els treballadors autònoms poden tenir accidents laborals igual que els treballadors per compte d’altri.

Si, sempre que la malaltia generada pel treball realitzat es confirmi mitjançant informes certificats de la sanitat pública.