Has sofert un accident conduint un patinet elèctric i no ets el culpable?

Si ets conductor habitual d’un d’aquests vehicles de mobilitat personal (VMP), és important que coneguis alguns aspectes de la nova Llei de Trànsit (en vigor des de març de 2022) que poden afectar-te.

Recorda que fer un ús adequat del patinet en tot moment pot evitar-te molts problemes, sobretot a l’hora de dirimir la responsabilitat en cas d’accident i, en conseqüència, per a aclarir si tens o no dret a una indemnització.

Vegem com has de circular amb el teu patinet elèctric:

  • Dins de les ciutats, només poden anar per la calçada. Això és important: tenen prohibida la circulació per les voreres, així com per autopistes, autovies o túnels de caràcter urbà.
  • Sí que poden transitar pel carril bici, sempre que així ho reculli l’ordenança municipal corresponent.
  • Només pot viatjar una persona en qualsevol VMP, ja que estan dotats d’una única plaça.
  • Serà necessari el casc en aquells municipis on així es determini i complir les normes establertes com a usuaris de la calçada.
  • Caldrà complir les mateixes normes quant al consum d’alcohol i drogues que la resta de conductors. ULL: entra en vigor la taxa 0,0 d’alcoholèmia per a menors d’edat en qualsevol mena de vehicle, patinets i bicis inclosos.
  • No es poden portar posats els auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de música i so, per a evitar la pèrdua de percepció davant situacions de risc per a la seguretat.

A partir d’aquí, si pateixes un atropellament mentre condueixes el teu patinet elèctric i no ets responsable d’aquest, tens dret a reclamar una indemnització pels danys soferts.

En cas de patir un atropellament conduint un patinet elèctric, què has de fer?

És important saber que els VMP no estan obligats a disposar d’una assegurança contractada (en algunes ciutats com Barcelona sí que s’exigeix ja als VMP pertanyents a empreses de lloguer), per la qual cosa si t’atropella un altre VMP o una bicicleta és molt possible que manquin d’assegurança de responsabilitat civil que respongui dels teus danys.

En aquest sentit, algunes assegurances de la llar tenen incloses cobertures de responsabilitat civil que podrien cobrir aquest tipus d’accidents. És una de les qüestions a esbrinar en cas d’accident.

Reiterem la recomanació de contractar una assegurança de responsabilitat civil quan es fa un ús habitual d’aquests vehicles. Avui pots ser tu l’afectat, però demà pots ser el responsable en un accident.

Si l’atropellament s’ha produït per part d’una motocicleta o un cotxe, la seva assegurança ha de respondre dels danys pagant la indemnització.

En definitiva, si et veus involucrat en un accident en el qual resultes atropellat mentre condueixes el teu patinet, hi ha una sèrie de passos a donar per a poder sol·licitar a posteriori una indemnització pels danys soferts:

  • És important esbrinar les dades personals del conductor de l’altre vehicle, matrícula i companyia asseguradora, d’existir. En aquest sentit, és important saber si és un vehicle propi i disposa d’assegurança, si és un vehicle llogat, etc.
  • Recomanem avisar a la policia local perquè redactin el seu atestat i puguin recaptar la versió dels implicats. Per descomptat, si hi ha danys personals, és igual d’important avisar als serveis d’emergències o acudir a un centre perquè puguin emetre un comunicat de lesions.
  • També és vital prendre les dades dels testimonis i fer fotografies del lloc, dels danys soferts en el patinet, de les lesions, etc.
  • Si has sofert l’atropellament per part d’un cotxe, serà amb l’assegurança amb el qual hauràs de tractar tots els temes. Podràs reclamar danys físics i materials, aquests últims mitjançant peritatge per part de l’assegurança.

És cert que un acord amistós és sempre el més recomanable en cas de sinistre, però també ho és que en alguns casos et veuràs obligat a fer una reclamació, fins i tot per via judicial. Comptar amb un advocat especialitzat en aquesta mena d’accidents pot ser la diferència entre rebre o no la indemnització a la qual realment tens dret.

Has tingut un accident?
T’informem
GRATIS
Separador flecha

Llámanos 934 88 11 25

De 9 a 20 h de dilluns a divendres
Si ho prefereixes, et truquem nosaltres
He llegit i accepto la política de privacitat
En compliment de la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de RAMÓN ONANDIA ALSIUS amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per a mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa.
L'informem que les dades que ens faciliti seran tractats de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat d'aquests, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.
En el cas que es produeixin canvis en algunes de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem, ens el comuniqui per escrit.
L'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de RAMÓN ONANDIA ALSIUS, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a RAMBLA CATALUNYA 87 2n D de BARCELONA, 08008 BARCELONA, o correu electrònic roa@onandia.com.

Comença la reclamació per accident GRATIS
Consulta rápida
Resposta ràpida 24h
He llegit i accepto la política de privacitat
En compliment de la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de RAMÓN ONANDIA ALSIUS amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per a mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa.
L'informem que les dades que ens faciliti seran tractats de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat d'aquests, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.
En el cas que es produeixin canvis en algunes de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem, ens el comuniqui per escrit.
L'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de RAMÓN ONANDIA ALSIUS, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a RAMBLA CATALUNYA 87 2n D de BARCELONA, 08008 BARCELONA, o correu electrònic roa@onandia.com.

Preguntes freqüents

Un advocat especialista en atropellaments, és l’única persona que et podrà assessorar degudament i et guiarà en els passos a seguir a nivell mèdic i jurídic perquè obtinguis la major indemnització.
El primer que has de fer és telefonar a la policia perquè elaborin un Atestat que acreditarà, de cara a l’asseguradora corresponent, la culpabilitat del conductor.
En els atropellaments també és important contactar amb testimonis presencials ja que en molts casos la seva declaració és fonamental per a determinar la responsabilitat de l’accident.
Es poden reclamar els danys personals que hagis sofert, tots aquells altres danys o perjudicis de caràcter econòmic que l’atropellament t’hagi pogut causar i tots aquells objectes personals o pertinences danyades a conseqüència de l’atropellament com poden ser la roba, el mòbil…
Dependrà de si la culpa de l’accident és clara o no. Si el causant de l’atropellament accepta la seva responsabilitat, l’asseguradora no hauria de posar problemes i conducta al pagament de la indemnització en el màxim de 3 mesos com estipula la Llei.