Al 100% dels casos millorem la indemnització per accident que t’ofereix l’asseguradora

Si ho desitges pots consultar les quanties d’indemnització fixades per la Llei 35/2015 de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones.

No obstant això, tenint en compte que el barem d’indemnització per accident inclou variats casos, el millor és que contactis amb Onandia Advocats perquè analitzem les possibilitats del teu cas en particular i realitzem al moment una primera valoració del càlcul d’indemnització que et correspon per l’accident i la incapacitat laboral si procedís.

En síntesi, les principals novetats del barem d’indemnització per accidents de trànsit suposen:

 • Augment de la protecció de les víctimes: s’incrementa la protecció als perjudicats, especialment als menors d’edat, i s’estableix un tractament d’indemnització i un sistema d’indemnització actualitzat i adaptat a la realitat.
 • Casos de defunció: es millora la percepció de les indemnitzacions mitjançant la seva individualització, tenint en compte les noves estructures familiars incrementant-se notablement les indemnitzacions. Es classifiquen als perjudicats en cinc categories autònomes: cònjuge, ascendents, descendents, germans i propers. Considera que aquests sofreixen sempre un perjudici compensatori i de la mateixa quantia, amb independència que concorrin o no en altres categories de perjudicats.
 • Casos de seqüeles o lesions permanents: es reforça especialment la reparació del gran lesionat que quedi amb discapacitats que requereixin de suports intensos per a la seva autonomia personal, indemnitzant en tot cas el lucre cessant i danys emergents. A més es revisa el barem mèdic de seqüeles per adaptar-ho a l’estat actual de la ciència.
 • Casos de lesions temporals: s’indemnitzen en funció del tipus d’impediment que ocasionin incloent a més el perjudici econòmic que s’acrediti i es reconeix la possibilitat de seqüeles temporals i la seva indemnització. A més s’indemnitzen totes les despeses que generi les lesions com per exemple, l’increment de costos de mobilitat del lesionat, els desplaçaments de familiars per atendre-li, despeses per atendre als familiars menors o especialment vulnerables dels quals s’ocupava el lesionat, etc.
 • Increment de les indemnitzacions per accident:
  • Les indemnitzacions per mort s’incrementen un 50% de mitjana.
  • Les indemnitzacions per seqüeles s’incrementen un 35% de mitjana.
  • Les indemnitzacions per lesions s’incrementen un 12,8 % de mitjana.
Has tingut un accident?
T’informem
GRATIS
Separador flecha

Llámanos 934 88 11 25

De 9 a 20 h de dilluns a divendres
Si ho prefereixes, et truquem nosaltres
He llegit i accepto la política de privacitat
En compliment de la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de RAMÓN ONANDIA ALSIUS amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per a mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa.
L'informem que les dades que ens faciliti seran tractats de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat d'aquests, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.
En el cas que es produeixin canvis en algunes de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem, ens el comuniqui per escrit.
L'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de RAMÓN ONANDIA ALSIUS, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a RAMBLA CATALUNYA 87 2n D de BARCELONA, 08008 BARCELONA, o correu electrònic roa@onandia.com.

Comença la reclamació per accident GRATIS
Consulta rápida
Resposta ràpida 24h
He llegit i accepto la política de privacitat
En compliment de la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de RAMÓN ONANDIA ALSIUS amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per a mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa.
L'informem que les dades que ens faciliti seran tractats de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat d'aquests, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.
En el cas que es produeixin canvis en algunes de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem, ens el comuniqui per escrit.
L'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de RAMÓN ONANDIA ALSIUS, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a RAMBLA CATALUNYA 87 2n D de BARCELONA, 08008 BARCELONA, o correu electrònic roa@onandia.com.
Consulta els Barems d’Indemnització aquí

En Onandia Abogados Barcelona calculamos la indemnización por accidente sin compromiso Fletxa Dreta

CALCULEM
la teva indemnització
RÀPID i sense
COMPROMÍS

Fletxa Dreta Contacte Onandia Advocats Accidents Barcelona

Calculem la indemnització que et correspon en:

Picto Homenet

Només cobrem si reps indemnització

Els importants resultats obtinguts al llarg dels anys són la nostra garantia de solvència i treball ben fet. Sens dubte, amb nosaltres trobaràs el millor suport per defensar els teus interessos.

Picto Mà

Et recomanem

Que abans d’acceptar qualsevol tipus d’indemnització per accident que t’ofereixin les companyies d’assegurances o la part contrària:

1. No signis cap document.
2. Consultis amb el teu advocat, ja que la quantitat molt possiblement sigui inferior a la que podries rebre.