Blog

Actualitat sobre indemnitzacions per accidents de trànsit, laborals i negligències mèdiques

Què fer si et deneguen la incapacitat permanent?

La vida laboral de tota persona pot veure's interrompuda per alguna malaltia o accident que comprometi la seva continuïtat, algunes vegades de manera definitiva. Com a conseqüència, si et trobes davant un procés traumàtic o [...]

Què és una oferta motivada en un accident de trànsit?

L'oferta motivada és una proposta d'indemnització que envia l'asseguradora de la part causant d'un accident de trànsit a la part perjudicada en aquest. En aquest document, l'asseguradora reconeix els fets i accepta la seva responsabilitat [...]