En els últims mesos, la popularitat de plataformes de transport privat de passatgers com Uber o Cabify ha crescut exponencialment al nostre país. I encara que la majoria de nosaltres hem sentit parlar més d’aquestes opcions per les seves desavinences amb el col·lectiu de taxistes que pels seus serveis, la veritat és que la possibilitat de llogar un vehicle amb conductor a través del nostre smartphone ha estat molt ben acollida per els consumidors. Els dubtes sobre certes característiques de aquest servei s’estenen i, comencen a circular els primers rumors …. Un d’ells té a veure amb el grau de protecció dels passatgers que circulen a bord d’un vehicle contractat a través d’Uber o Cabify. Moltes persones pensen que podrien quedar totalment desprotegides en cas d’accident de trànsit. Res més lluny de la realitat. T’expliquem el perquè.

Tot ocupant està emparat per una assegurança de responsabilitat

L’ocupant o els ocupants de qualsevol vehicle destinat al transport de passatgers, ja sigui un taxi o un turisme contractat a través de les aplicacions de Cabify o Uber, tenen sempre dret a una indemnització en cas d’accident. Tant se val si el responsable del sinistre no és el conductor, els ocupants són considerats “tercers perjudicats” i, com a tals, estan emparats davant de possibles danys. Si la responsabilitat de l’accident de trànsit recau sobre el conductor, serà la seva pròpia assegurança el que s’hagi de fer càrrec de la indemnització. Així de clar.

De fet, un dels requisits de Uber, per exemple, és que el conductor que posi el seu cotxe i serveis a disposició del consumidor contracti una assegurança a tercers amb cobertura ampliada. La companyia, per la seva banda, compta amb una assegurança addicional de responsabilitat civil que cobreix qualsevol tipus de sinistre esdevingut en el trajecte acordat per les parts a través de l’aplicació mòbil.

El que passa, i per això existeixen els dubtes i rumors al voltant del dret d’indemnització dels ocupants, és que algunes asseguradores s’excusen en que aquests vehicles no compten amb una pòlissa especifica per a fins comercials, normalment, més cara que les ordinàries. És a dir, algunes companyies al·leguen que aquests vehicles no estan degudament assegurats o que els seus propietaris incompleixen alguna de les clàusules o condicions del contracte referent a això per negar-se a fer front al total de les indemnitzacions derivades d’un accident de trànsit.

Com hem assenyalat, independentment del tipus de pòlissa que hagi subscrit el conductor, la veritat és que tot ocupant està emparat per una assegurança de responsabilitat civil. No obstant això, si ets usuari habitual d’aquest tipus de plataformes i vols saber quins són els teus drets en cas d’accident de trànsit, contacta amb Onandia Advocats d’Accidents i resoldrem qualsevol dubte que tinguis al respecte.

  (Advocat expert en indemnitzacions per accident de trànsit 934 881 125)

T’informem GRATIS: 934 88 11 25

Comença ara la teva reclamació GRATIS
Consulta rápida
Consulta ràpida 24h
He llegit i accepto la política de privacitat
En compliment de la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de RAMÓN ONANDIA ALSIUS amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per a mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa.
L'informem que les dades que ens faciliti seran tractats de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat d'aquests, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.
En el cas que es produeixin canvis en algunes de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem, ens el comuniqui per escrit.
L'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de RAMÓN ONANDIA ALSIUS, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a RAMBLA CATALUNYA 87 2n D de BARCELONA, 08008 BARCELONA, o correu electrònic roa@onandia.com.