María Ángeles L. i el seu marit van sofrir un accident de trànsit en un peatge de l’autopista. Estaven parats en el peatge i un vehicle va col·lisionar amb el seu per darrere a gran velocitat. L’accident va ser bastant  aparatós tenint en compte que van haver d’intervenir la policia i els bombers, per posteriorment ser traslladats en ambulància a un centre hospitalari per realitzar el pertinent reconeixement dels danys personals. A pesar que els danys van ser quantiosos, l’asseguradora de la part contrària va oferir una indemnització per l’accident de 17.500 €. Entre les pretensions de la companyia estava no fer front als 9.500 € de la reparació del cotxe al·legant que era sinistre total oferint tan sol 5.500 €.

María Ángeles L. es va posar en contacte per recomanació amb el nostre despatx d’advocats de Barcelona. Després d’analitzar la seqüència de l’accident de trànsit en el peatge, vam poder confirmar que l’oferta de l’asseguradora contrària era insuficient i no s’ajustava als barems d’indemnització ni a la responsabilitat que havia d’assumir la part contrària. Com a advocats especialistes en accidents de trànsit, vam posar tots els nostres recursos per treballar per obtenir la indemnització justa per l’accident. Cosa que així va succeir finalment ja que María Ángeles L. va rebre com a indemnització 26.000 € més l’import total de la reparació del cotxe de 9.500 €.

T’informem GRATIS: 934 88 11 25

Comença ara la teva reclamació GRATIS
Consulta rápida
Consulta ràpida 24h
He llegit i accepto la política de privacitat
En compliment de la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de RAMÓN ONANDIA ALSIUS amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per a mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa.
L'informem que les dades que ens faciliti seran tractats de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat d'aquests, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.
En el cas que es produeixin canvis en algunes de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem, ens el comuniqui per escrit.
L'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de RAMÓN ONANDIA ALSIUS, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a RAMBLA CATALUNYA 87 2n D de BARCELONA, 08008 BARCELONA, o correu electrònic roa@onandia.com.