Els accidents de trànsit en horari laboral poden ser molt comuns en determinades professions en què conduir un vehicle és imprescindible: repartidors, taxistes, serveis tècnics, visites mèdiques a domicili, etc. Es tracta d’accidents de trànsit laboral. També passa amb certa assiduïtat que el treballador pateix un accident de trànsit quan es desplaça des del seu domicili al seu centre de treball i viceversa. És el que es coneix com a accident in itinere.

Però, a què ens referim exactament quan parlem d’un accident de trànsit en horari laboral i d’un accident de trànsit in itinere. T’ho expliquem.

Quan parlem d’accident de trànsit laboral?

Un accident de trànsit laboral o en horari laboral és aquell que patim quan estem dins la nostra jornada de treball, bé amb un vehicle propi de l’empresa, perquè sigui imprescindible per exercir la nostra activitat professional, per exemple, un repartidor de correus que es desplaça amb una motocicleta de la companyia; bé amb el nostre propi cotxe, moto, etc., que hem utilitzat de forma puntual per traslladar-nos a una reunió.

També parlem d’accident de treball en horari laboral quan ens desplacem des de casa per iniciar la nostra jornada o quan tornem al acabar-la. En aquest cas, s’anomena accident in itinere o accident laboral in itinere.

Què és exactament un accident in itinere?

És aquell accident que pateix un treballador en el trajecte que va del seu domicili al centre de treball, i a l’inrevés, aquells dies en què ha de complir la seva jornada laboral.

Es solen excloure trajectes modificats per causes alienes a la feina, no en aquells casos en què ens hem vist obligats a desviar-nos per causes meteorològiques o per repostar, però sí potser si el treballador ha decidit fer una visita familiar entre un punt i un altre, aturar per realitzar una compra personal o si ha succeït quan aquest s’absentava del treball una hora abans sense permís.

L’accident laboral in itinere és molt similar, pel que fa a conseqüències legals, als altres accidents de trànsit dels que hem parlat en el punt anterior i representen, segons estadístiques oficials, el 11% del total d’accidents laborals.

Fins i tot es considera accident in itinere aquell que succeeix en el trajecte que va des de casa a, per exemple, el restaurant en el qual es celebrarà una reunió de treball. O aquell altre que ocorre després del popular sopar de Nadal d’empresa quan tornem a la llar, sempre que no hàgim consumit alcohol ni un altre tipus de substàncies prohibides.

Com reclamar una indemnització per accident de trànsit laboral o per accident in itinere?

Per reclamar indemnització per accident de trànsit laboral o indemnització per accident in itinere has de conèixer, en primer lloc, tots els teus drets com a persona afectada. I aquests són exactament els mateixos que podries adquirir si tens un accident de trànsit en una situació normal o si ets víctima d’un accident laboral a l’ús.

En altres paraules, si no has estat culpable exclusiu de l’accident, podràs reclamar una compensació econòmica per danys, perjudicis i per seqüeles que impedeixin exercir la teva vida diària amb normalitat i, és clar, la teva professió.

La quantia econòmica es fixarà en funció del barem habitual estipulat legalment per accidents de trànsit, actués l’afectat com a conductor del vehicle no culpable de l’accident, com a ocupant o com a usuari d’un mitjà de transport públic.

Com accident laboral, podrem reclamar una indemnització per lesions permanents no invalidants sempre que l’accident ens deixi seqüeles o la incapacitat parcial o total per exercir la nostra professió.

En cas de rehabilitació, a qui haig d’acudir?

Les opcions, en aquest cas, poden ser vàries.

D’una banda, es tracta d’un accident de treball, podem recórrer a la mútua d’accidents laborals de la pròpia empresa. No obstant això, en ser també un accident de trànsit, podríem atenir-nos a les opcions que ens doni l’asseguradora del vehicle a través dels seus centres sanitaris concertats.

Sigui quina sigui la teva situació, si has patit un accident de trànsit laboral o un accident in itinere i tens dubtes respecte a com actuar, posa’t en contacte amb nosaltres. Podrem assessorar-te sobre la millor opció i ajudar-te a aconseguir la màxima indemnització per accident de trànsit laboral i accident in itinere.

T’informem GRATIS: 934 88 11 25

Comença ara la teva reclamació GRATIS
Consulta rápida
Consulta ràpida 24h
He llegit i accepto la política de privacitat
En compliment de la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de RAMÓN ONANDIA ALSIUS amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per a mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa.
L'informem que les dades que ens faciliti seran tractats de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat d'aquests, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.
En el cas que es produeixin canvis en algunes de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem, ens el comuniqui per escrit.
L'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de RAMÓN ONANDIA ALSIUS, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a RAMBLA CATALUNYA 87 2n D de BARCELONA, 08008 BARCELONA, o correu electrònic roa@onandia.com.