Si partim que, en principi, el conductor d’un vehicle és responsable dels danys que ocasioni amb el seu vehicle, queda patent la importància de demostrar, arribat el cas, que l’accident en el qual t’has vist involucrat ha estat provocat per causes alienes a la teva conducció.

Parlem, per tant, que el causant de l’accident sigui algun dels clàssics desperfectes de les nostres carreteres: foradades, escassa il·luminació, pegats, sots pronunciats, corbes mal peraltades, objectes estranys que ocupen la via, etc.

Tipus de danys en cas d’accident per mal estat de la calçada

Si tens la mala sort de trobar en el teu camí algun dels obstacles comentats, hauràs d’enfrontar-te a diversos danys de menor o major envergadura.

 • Avaries en el vehicle: en el millor dels casos, sofriràs tan sols una avaria en el teu cotxe. La clàssica rebentada d’una roda, algun amortidor danyat, cops en els baixos, etc.
 • Col·lisió amb un altre vehicle: si xoques amb un altre vehicle per la presència en el ferm d’alguna graveta, taca d’oli, etc. serà, si cap, més important recaptar tota la informació per a les reclamacions posteriors. Tingues en compte que, si tens una assegurança a tot risc, cobrirà els danys materials i personals, però si ho tens a tercers, ningú es farà càrrec dels teus danys, tret que puguis demostrar que tu no has estat el causant de l’accident.
 • Danys personals: tots aquests danys, materials i personals, poden concórrer junts o per separat. Si presentes danys personals, serà imprescindible la presència policial perquè aixequi un atestat, i la dels sanitaris, perquè poden fer un comunicat de lesions.

A qui puc reclamar?

Si no som culpables del que ha succeït, hem de demostrar la causalitat entre el mal estat de la carretera i l’accident, i entre aquest i els perjudicis causats.

En principi, l’important és determinar qui és el responsable en cada cas:

 • Autovies i carreteres nacionals: serà el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana el titular d’aquestes vies. Els escrits es dirigeixen al seu Departament de Responsabilitat Patrimonial.
 • Vies autonòmiques i comarcals: l’organisme responsable serà la Comunitat Autònoma corresponent.
 • Vies urbanes: reclama al teu Ajuntament dirigint un escrit al seu departament de Registre.
 • Autopistes de peatge: en aquest cas, la titular és l’empresa concessionària, ja que és la responsable de mantenir la calçada i el clos en perfecte estat de conservació. És molt important, si volem reclamar danys posteriorment, donar part de l’ocorregut a algun empleat de la concessionària i conservar els tiquets del peatge.
 • Altres responsables: quan hi ha diversos vehicles implicats tot es complica. Asseguradores, Administració i empreses involucrades hauran de discernir si el fet causant és el mal estat de la carretera o una mala conducció d’alguns dels implicats.

Com actuar immediatament després de l’accident: quines proves has de recaptar?

Si les circumstàncies ho permeten, és important obtenir algunes proves en el moment de l’accident. Es tracta d’aconseguir les evidències que posteriorment podrien exculpar-te.

 • ASSEGURA EL LLOC: atura al cotxe en un lloc segur o, si la situació ho permet, no modifiquis la posició en la qual ha quedat el vehicle, és important per a l’atestat policial. Senyalitza amb els triangles d’emergència i, en qualsevol cas, posa’t a resguard. Això sí, no abandonis el lloc de l’accident pensant que ja després faràs el que hagis de fer, error!
 • ATESTAT POLICIAL: telefona al 112 i comunica l’accident perquè la policia pugui aixecar una acta de la situació, els danys, les víctimes, els testimonis, les parts implicades, etc. L’atestat policial serà imprescindible en qualsevol cas, però sobretot si has d’anar a judici.
 • ASSISTÈNCIA SANITÀRIA: si has sofert danys personals, els sanitaris podran atendre’t i, a més, efectuar un comunicat de lesions que et servirà per a presentar-lo davant de les asseguradores o reclamar a l’Administració. De totes maneres, recorda que disposes de 72 hores per a rebre assistència mèdica. Passat aquest termini, és molt probable que posin en dubte la relació causal entre les lesions i el sinistre.
 • FOTOGRAFIES: sempre amb molta precaució, fes algunes fotografies de la calçada, de la senyalització, dels possibles elements que han causat l’accident i dels danys del vehicle.
 • TESTIMONIS: si és a la teva mà, demana les seves dades de contacte i identificació a les persones que hagin presenciat com s’ha produït l’accident i puguin corroborar la teva versió.

Passos a donar per a efectuar la reclamació en un accident per mal estat de la via pública

El primer, contacta amb Onandia Advocats. L’avantatge de comptar amb un despatx d’advocats especialista en accidents és que tindràs més possibilitats d’optar a la màxima indemnització possible.

De fet, et recomanem no acceptar cap indemnització que t’ofereixin les companyies d’assegurances o la part contrària, sense parlar abans amb el teu advocat. Sabem per experiència que, en casos com aquests, l’oferta inicial sol ser molt menor del que, en realitat, es pot aconseguir.

Per part nostra, no treballem per a asseguradores, com a garantia que el nostre principal objectiu és protegir els interessos dels nostres clients. Això és una cosa que considerem clau per a aconseguir la màxima indemnització en cada procediment.

A partir d’aquí, els passos seran els següents:

1.NOTIFICAR A l’ASSEGURANÇA: amb una assegurança a tot risc, ells t’indemnitzen i atenen i, posteriorment, reclamen (o no) a les Administracions corresponents. Els cedeixes aquest dret, però és important col·laborar amb ells en l’aportació de proves i testimonis. Si la teva pòlissa és a tercers i inclou reclamació de danys, l’asseguradora et cobrirà fins a la quantitat límit establerta.
2. ESCRIT A l’ADMINISTRACIÓ: es pot efectuar la reclamació en el termini màxim d’un any,  a partir de la data del sinistre o de la data de recuperació en cas de lesions. L’Administració disposa d’un termini de 6 mesos per a respondre. L’escrit inclourà:

 • Les teves dades personals, els del teu vehicle, la data i lloc de l’accident i una descripció dels fets.
 • Còpia de les proves  (fotos, vídeos, testimonis).
 • Una valoració dels danys en el teu vehicle (factura o pressupost del taller) i d’altres despeses que hagis tingut (factures d’hospitalització, cotxe de lloguer, etc.). En aquest punt, comptar amb un advocat especialitzat en aquesta mena de procediments serà crucial.

T’informem GRATIS: 934 88 11 25

Comença ara la teva reclamació GRATIS
Consulta rápida
Consulta ràpida 24h
He llegit i accepto la política de privacitat
En compliment de la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de RAMÓN ONANDIA ALSIUS amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per a mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa.
L'informem que les dades que ens faciliti seran tractats de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat d'aquests, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.
En el cas que es produeixin canvis en algunes de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem, ens el comuniqui per escrit.
L'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de RAMÓN ONANDIA ALSIUS, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a RAMBLA CATALUNYA 87 2n D de BARCELONA, 08008 BARCELONA, o correu electrònic roa@onandia.com.