La filla del matrimoni format per José i Blanca E. va sofrir un greu atropellament com a vianant en una calçada sense pas de vianants, accident que li va ocasionar lesions greus. La companyia asseguradora del vehicle es va negar a qualsevol indemnización al·legant culpa exclusiva de la nena en haver ocorregut l’atropellament enmig d’una calçada sense pas de vianants.

José i Blanca E. van contactar per amb el nostre despatx d’advocats de Barcelona després de trobar la nostra web en el cercador Google. Després d’analitzar la seqüència de l’accident que va causar l’atropellament de la menor, vam establir l’estratègia centrant la reclamació de la indemnització pertinent en un estudi minuciós dels fets pels nostres perits reconstructores. Aquesta anàlisi ens va portar a provar que el conductor del vehicle circulava amb excés de velocitat i descuidant en la seva conducció els límits atenció requerida. Com a advocats especialistes en accidents de trànsit ens vam ocupar de tots els tràmits, aconseguim una important indemnització per l’atropellament, així com per cobrir per a tota la vida el tractament mèdic necessari per les seqüeles sofertes per la nena.

T’informem GRATIS: 934 88 11 25

Comença ara la teva reclamació GRATIS
Consulta rápida
Consulta ràpida 24h
He llegit i accepto la política de privacitat
En compliment de la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de RAMÓN ONANDIA ALSIUS amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per a mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa.
L'informem que les dades que ens faciliti seran tractats de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat d'aquests, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.
En el cas que es produeixin canvis en algunes de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem, ens el comuniqui per escrit.
L'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de RAMÓN ONANDIA ALSIUS, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a RAMBLA CATALUNYA 87 2n D de BARCELONA, 08008 BARCELONA, o correu electrònic roa@onandia.com.