Coneixes el barem d´accidents de trànsit 2019? Potser molts de vosaltres encara no ho sabeu, però periòdicament la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions actualitza el barem indemnització d’accidents, modificant així les quanties que una persona pot reclamar en concepte d’indemnització per danys i perjudicis.

De fet, i per fortuna per als qui sofreixin algun tipus d’accident de circulació, al març 2019 aquestes van augmentar un 1,6% respecte a l’any anterior.

Nou barem accidents de trànsit

Es tracta d’una taula de referència que regula la quantia de les indemnitzacions corresponents als danys i perjudicis ocasionats a persones en accidents de trànsit.

És a dir, si has sofert lesions a conseqüència d’un sinistre i no saps quina indemnització pots reclamar, només has d’acudir al barem d’accidents de trànsit per a esbrinar la quantitat a la qual tens dret per les lesions derivades d’aquest accident.

No obstant això, aquest barem no és fix, sinó que s’actualitza en funció de la revaloració de les pensions any rere any.

Així, des de 2016, la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions és l’encarregada de publicar anualment les taules indemnitzatòries, abans d’aquest any, el nou barem accidents de trànsit s’actualitzava segons l’Índex de Preus al Consum (IPC).

Quines persones tenen dret a aquesta mena d’indemnització?

Respecte a les persones que tenen dret a aquesta mena d’indemnització el barem ens permet calcular les indemnitzacions que poden rebre:

• Familiars del mort: pares, cònjuge o fills, entre altres.
• Persones que pateixen seqüeles.
• Persones amb incapacitat temporal.

Has tingut un accident? T’informem GRATIS: 934 88 11 25

Barem indemnització accident trànsit 2019

Quines són les quanties de les indemnitzacions a partir de l’última revaloració? Després de l’actualització del mes de març de 2019, el barem indemnització accident trànsit 2019 per tipus de lesions temporals són les següents:

– Dia de perjudici bàsic: 31,05 €
– Dia de perjudici particular moderat: 53,81 €
– Dia de perjudici particular greu: 77,61 €
– Dia de perjudici particular molt greu: 103,48 €

Càlcul barem accidents trànsit

Però per al càlcul del barem d’accidents trànsit no sols cal fixar-se en aquest barem a l’hora de reclamar una indemnització, les quanties a les quals tenim dret com a víctimes d’un accident tenen també en compte, per exemple, el perjudici patrimonial, entre altres conceptes que hauran de ser considerats per a calcular el resultat final i que es veuen afectats per la pujada del salari mínim interprofessional, com és el cas del lucre cessant per incapacitat absoluta o total de lesionats pendents d’accedir al mercat laboral o de l’ajuda a tercera persona.

De fet, els lesionats amb dedicació exclusiva a les tasques de la llar han vist com l’import diari per lucre cessant per lesions temporals ha pujat fins a 34,52€/dia.

És a dir, que per a calcular la indemnització corresponent en cas d’accident de trànsit han de considerar-se diversos aspectes:

• El perjudici personal bàsic: els punts que se li assignen a cada seqüela o lesió en funció de la part del cos afectada.
• El perjudici personal particular: una ceguesa, una avortament espontani, etc.
• El perjudici patrimonial, mal emergent i lucre cessant, per al càlcul del qual cal prendre com a base el salari mínim interprofessional.

Recorda, per a calcular la indemnització que mereixes per accidents de trànsit, tingues en compte totes les variables que entren en joc, només així rebis la quantitat justa que mereixes.

Si tens dubtes sobre com calcular la indemnització per accident de trànsit segons el nou barem,  pots posar-te en contacte directament amb mi i t’atendré sense cap mena de compromís.

Comença ara la teva reclamació GRATIS
Consulta rápida
Consulta ràpida 24h
He llegit i accepto la política de privacitat
En compliment de la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de RAMÓN ONANDIA ALSIUS amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per a mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa.
L'informem que les dades que ens faciliti seran tractats de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat d'aquests, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.
En el cas que es produeixin canvis en algunes de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem, ens el comuniqui per escrit.
L'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de RAMÓN ONANDIA ALSIUS, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a RAMBLA CATALUNYA 87 2n D de BARCELONA, 08008 BARCELONA, o correu electrònic roa@onandia.com.