Quan parlem d’accidents de trànsit pensem en col·lisions entre vehicles de motor, però, els atropellaments a vianants també formen part d’aquest tipus de sinistre que tant ha preocupat i preocupa a la nostra societat, sobretot tenint en compte les elevades xifres  dels balanços anuals de la Direcció General de Trànsit en aquest sentit.

Segons la DGT, tots els anys es produeixen uns 11.000 atropellaments al nostre país, sent els menors de 14 anys i els majors de 75 els col·lectius més vulnerables. En dos de cada tres atropellaments, el responsable és el vehicle implicat, i una de les causes més comuns és la manca de visibilitat durant la nit en vies que no estan prou il·luminades. Com vianants, hi ha molts consells que podem dur a terme per evitar ser atropellats, la majoria, malauradament, els coneixem però no els apliquem, però, ¿com hem d’actuar si patim un accident per atropellament tot i posar en marxa totes les recomanacions possibles per evitar-ho? T’ho expliquem.

Atropellament en creuar un pas de vianants

Entenem que si estem complint les normes de trànsit per no resultar ferits i tot i així ens atropellen, l’accident es produiria quan creuem la calçada pel pas de vianants, bé en absència de semàfor, bé amb aquest en verd. En aquest cas, el que hem de fer com a vianant accidentat és el següent:

– Posar-nos en contacte amb els agents de seguretat perquè acudeixin al lloc dels fets i donin prova del que ha passat mitjançant un atestat i un informe. Si no podem fer-ho perquè ens trobem indisposats a causa del sinistre, hem de demanar a algú que ho faci.

Tant de bo mai hàgim de veure’ns embolicats en una col·lisió tan fort com per perdre el coneixement, però si així fos, estem segurs que ens agradaria que algú avisés als serveis sanitaris i a la policia. Per això, si mai som testimonis d’un atropellament, hem d´auxiliar la víctima sense pensar-ho dues vegades, de la mateixa manera que ens agradaria que actuessin amb nosaltres. En casos com aquest, és tan fàcil com trucar per telèfon als serveis públics d’assistència.

– Oferir a l’agent o agents nostra versió dels fets. Si no podem fer-ho en el moment del accident, acudirem posteriorment a una comissaria de policia per posar una denúncia i explicar el que ha passat.

Serà treball de la policia determinar qui ha estat el responsable del sinistre, en aquest cas, ja que creuàvem per un pas senyalitzat per a ús exclusiu de vianants i amb total prioritat, entenem que la culpa no és nostra, ni tant sols és compartida ( concurrència de culpes), sinó que és íntegrament de tercers. En aquest últim cas, tenim dret a reclamar el 100% de la indemnització per atropellament.

– Sol·licitar als serveis mèdics que ens han atès, ja sigui in situ o en un centre sanitari o hospitalari, un informe on quedi reflectida la gravetat de les lesions sofertes a causa de l’accident i les seqüeles més immediates. Podem adjuntar a aquest informe un document on indiquem danys materials com ara trencament d’ulleres, de telèfon mòbil, d’ordinador portàtil, si ho portàvem amb nosaltres, etc.

Les indemnitzacions en cas d’accident per atropellament solen ser elevades perquè també ho és la importància i gravetat de les lesions físiques i psicològiques sofertes i de les seves seqüeles, les dues s’han de recollir detalladament en l’informe mèdic, que serà determinant a l’hora d’emprendre una reclamació d’indemnització per atropellament.

– Sol·licitaren la versió d’alguns testimonis ens serà de gran ajuda, també reunir tota prova que pugui ajudar-nos davant d’una reclamació formal com vídeos gravats per càmeres de seguretat, fotografies, etc.

En un pas de vianants, el vianant té completa prioritat en absència de semàfor i, d’haver-ho, si aquest està en verd, així que, la indemnització per atropellament està pràcticament assegurada sempre que el vianant hagi actuat amb prudència i d’acord amb la normativa .

Si tot i així no sabem com obtenir la màxima indemnització per atropellament que ens correspon legalment i abans d’acceptar la indemnització que t’ofereix l’asseguradora, et recomanem fer una consulta gratuïta com més aviat millor a Onandia Advocats de Barcelona i aclarirem tots els teus dubtes.

Ramon Onandia (Advocat expert en reclamar indemnitzacions per atropellament 934.881.125)

T’informem GRATIS: 934 88 11 25

Comença ara la teva reclamació GRATIS
Consulta rápida
Consulta ràpida 24h
He llegit i accepto la política de privacitat
En compliment de la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de RAMÓN ONANDIA ALSIUS amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per a mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa.
L'informem que les dades que ens faciliti seran tractats de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat d'aquests, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.
En el cas que es produeixin canvis en algunes de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem, ens el comuniqui per escrit.
L'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de RAMÓN ONANDIA ALSIUS, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a RAMBLA CATALUNYA 87 2n D de BARCELONA, 08008 BARCELONA, o correu electrònic roa@onandia.com.