Molts accidents de trànsit solen ser petits esglais que únicament comporten danys materials. No obstant això, si es produeixen danys físics cap la possibilitat de reclamar una indemnització per les lesions lleus sofertes.

Per poder reclamar la màxima indemnització per accident, és molt important tenir en compte els terminis dels quals disposem.

El termini per reclamar indemnització per accident és d’1 any a partir de l’alta del metge, però és molt important no esperar tant temps i després de l’accident contactar immediatament amb un advocat d’accidents independent a les asseguradores. D’aquesta manera un equip de professionals experts format per perits mèdics faran un seguiment del cas de cara a disposar de la documentació pertinent per poder reclamar la màxima indemnització per accident una vegada l’accidentat disposi de l’alta del metge. En cas contrari, ens  podem trobar amb sorpreses com, ser donats d’alta sense seqüeles malgrat tenir-les, que l’asseguradora no autoritzi la rehabilitació que necessita l’accidentat per a la seva recuperació, etc…

Per evitar aquests contratemps, a Onandia Advocats d’Accidents et recomanem que després de patir l’accident t’assessoris al més aviat possible amb un advocat especialista en accidents de trànsit lleus que sigui independent de les asseguradores.

Ramón Onandia

T’informem GRATIS: 934 88 11 25

Comença ara la teva reclamació GRATIS
Consulta rápida
Consulta ràpida 24h
He llegit i accepto la política de privacitat
En compliment de la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de RAMÓN ONANDIA ALSIUS amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per a mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa.
L'informem que les dades que ens faciliti seran tractats de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat d'aquests, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.
En el cas que es produeixin canvis en algunes de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem, ens el comuniqui per escrit.
L'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de RAMÓN ONANDIA ALSIUS, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a RAMBLA CATALUNYA 87 2n D de BARCELONA, 08008 BARCELONA, o correu electrònic roa@onandia.com.