Per desgràcia, els accidents amb bicicleta són més habituals del que ens agradaria pensar. Passen cada dia, a la carretera i a les vies urbanes.

Patir un accident amb bicicleta està a l’ordre del dia, sobretot si ens desplacem diàriament en grans ciutats com Barcelona on la cultura de l’ús del vehicle a motor per cobrir petits trajectes està molt assentada, d’aquí la importància de conèixer els nostres drets com a usuaris de les dues rodes.

Indemnitzacions per patir un accident de bicicleta

Si l’accident el causa un cotxe, furgoneta, camió o moto haurem de cridar immediatament al cos i força de seguretat de l’estat competent en la matèria i després acudir als serveis sanitaris, doncs a més de necessitar l’atestat, haurem de presentar l’informe d’urgències i la baixa laboral sempre que procedeixi.

L’asseguradora del causant del sinistre haurà de fer-se càrrec de la indemnització corresponent a la durada de la baixa laboral, les despeses mèdiques derivades de les lesions contretes pel ciclista (tractament, rehabilitació…). En aquest últim cas, si l’asseguradora es nega a pagar, sempre podrem emprendre una demanda per la via penal.

Si l’accident es deu al mal estat de la carretera, deficiències en la senyalització vial o absència d’elements de seguretat, la responsabilitat recaurà sobre l’Administració responsable d’aquesta via, i serà a aquesta institució (Ajuntament, Diputació, etc.) a qui hàgim de dirigir la nostra reclamació en concepte de danys materials i físics. Igual que en l’anterior, convindrà cridar a la policia i als serveis sanitaris.

En el cas que l’accident sigui provocat per un altre ciclista, aquest haurà de fer front amb la seva assegurança a la indemnització, igual que si conduís un vehicle a motor, d’aquí la importància de comptar amb una pòlissa de responsabilitat civil. Algunes assegurances de la llar cobreixen aquests casos, per la qual cosa convé revisar el nostre contracte si anem a sortir amb bicicleta a la carretera.

I si l’accident és només culpa vostre com a conseqüència d’una distracció, error, etc., el millor és que tingueu al vostre nom una pòlissa que us cobreixi en situació de sinistres.

En els tres primers supòsits, en els quals hi ha altres persones implicades en l’accident de bicicleta, a més de l’atestat i l’informe sanitari, seria bona idea obtenir el testimoni de terceres persones que hagin presenciat el sinistre, de tal manera que puguin aportar el seu testimoni en cas de litigi amb l’asseguradora per la indemnització derivada dels danys soferts.

Si has si has patit un accident amb bicicleta a Onandia Advocats de Barcelona aclarirem tots els teus dubtes sobre com reclamar la màxima indemnització per accident amb bicicleta. Fes la teva consulta totalment gratuïta al més aviat possible.

 

Ramón Onandia

T’informem GRATIS: 934 88 11 25
Comença ara la teva reclamació GRATIS
Consulta rápida
Consulta ràpida 24h
He llegit i accepto la política de privacitat
En compliment de la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de RAMÓN ONANDIA ALSIUS amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per a mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa.
L'informem que les dades que ens faciliti seran tractats de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat d'aquests, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.
En el cas que es produeixin canvis en algunes de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem, ens el comuniqui per escrit.
L'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de RAMÓN ONANDIA ALSIUS, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a RAMBLA CATALUNYA 87 2n D de BARCELONA, 08008 BARCELONA, o correu electrònic roa@onandia.com.