L’Audiència Provincial de Barcelona per Sentència de 20/12/2019 ha confirmat la sentència del Jutjat de Primera Instància nº9 de Barcelona que estimava íntegrament la nostra demanda formulada contra Zurich Assegurances, asseguradora de la farmacèutica Roche, que els condemnava al pagament d’una indemnització de 250.000 € més interessos i costes.

La reclamació es va interposar pel nostre client, l’esposa del qual va morir en un assaig clínic, avalant el que es disposa en el Reial decret 223/2004, de 6 de febrer, pel qual es regulen els assajos clínics amb medicaments.

Zurich Assegurances sostenia que l’assaig clínic no guardava relació amb la defunció de la pacient. No obstant això la sentència confirma la nostra demanda que argumentava que existien proves que determinaven el nexe causal directe entre el medicament subministrat en l’assaig a la pacient i el seu resultat de mort.

En Onandia Advocats considerem la confirmació d’aquesta sentència com un altre pas més en defensa dels drets de les víctimes de les asseguradores.

Veure text íntegre de la sentència

T’informem GRATIS: 934 88 11 25

Comença ara la teva reclamació GRATIS
Consulta rápida
Consulta ràpida 24h
He llegit i accepto la política de privacitat
En compliment de la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de RAMÓN ONANDIA ALSIUS amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per a mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa.
L'informem que les dades que ens faciliti seran tractats de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat d'aquests, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.
En el cas que es produeixin canvis en algunes de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem, ens el comuniqui per escrit.
L'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de RAMÓN ONANDIA ALSIUS, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a RAMBLA CATALUNYA 87 2n D de BARCELONA, 08008 BARCELONA, o correu electrònic roa@onandia.com.