Presentem un dels nostres nous casos guanyats per negligència mèdica. El Jutjat de Primera Instància de Barcelona ha condemnat a l’asseguradora d’una clínica i els seus metges a pagar a una menor i als seus pares una indemnització de 962.759,23 € per negligència mèdica per deficient assistència mèdica pediàtrica hospitalària.

Conseqüència de la deficient assistència sanitària prestada a la nounada després del part, la menor va presentar una hipoglucèmia neonatal que li va provocar greus seqüeles neurològiques.

Després d’analitzar el cas, presentem demanda en reclamació d’indemnització per responsabilitat civil professional contra l’asseguradora de la clínica i els seus metges per falta del deure de cura en l’assistència mèdica pediàtrica prestada a la menor després del naixement.

L’asseguradora negava la mala praxi dels seus assegurats, afirmant que l’assistència mèdica va ser correcta i que en tot moment la menor va ser degudament controlada, fent fins i tot esment al fet que els danys que presentava eren deguts a altres causes alienes.

La menor va sofrir lesions cerebrals greus

La Sentència del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de 27/04/2020 recull els arguments esgrimits per Onandia Advocats (Ramón Onandia – Advocat negligència mèdica) i declara provat que va haver-hi mala praxi en deixar desatesa a la menor, la qual cosa va provocar una hipoglucèmia mantinguda en el temps. Per aquest motiu, la menor va sofrir lesions cerebrals greus.

Els fets, que es remunten a l’any 2008, van derivar en la presentació de la demanda contra l’asseguradora. Davant la negativa de la companyia d’assegurances a indemnitzar a la menor i els seus pares, i després d’un procediment penal que ha durat diversos anys, finalment la sentència favorable als demandants ha vist la llum.

El jutjador sosté que a la menor no se li van prestar tots els mitjans que requeria i que estaven a la disposició dels metges, com la pràctica d’una simple prova de glucèmia des del mateix moment que va presentar símptomes d’hipoglucèmia.

Una altra dada rellevant i en el qual la sentència també posa l’accent és l’absència de visites médicas a la menor, la qual cosa reforça la tesi provada que no se li va prestar l’atenció que mereixia.

Entre les nombroses proves valorades cal destacar la ressonància nuclear cerebral que se li va practicar a la menor, després de ser traslladada a un altre centre sanitari, on van quedar patents els danys cerebrals.

Per a la valoració de la indemnització que xifrem en 1.392.012,06 €, havíem de presentar una valoració del mal corporal, per al que comptem amb els nostres perits col·laboradors mèdics pediatres, neonatólegs i neuròlegs.

La sentència recull gairebé la totalitat de les seqüeles i conceptes indemnitzatoris postulats

La sentència recull gairebé la totalitat de les seqüeles i conceptes indemnitzatoris postulats per nosaltres que en síntesis són:

– Incapacitat temporal.
– Seqüeles funcionals: 92 punts.
– Seqüeles estètiques: 12 punts.
– Mal moral complementari per les seqüeles.
– Lesions permanents que constitueixen una incapacitat per a la víctima.
– Grans invàlids: necessitat d’ajuda de tercera persona.
– Perjudicis morals de familiars.
– Lucre cessant

Així mateix, va ser necessari una pericial actuarial per la corresponent reclamació del lucre cessant de la menor davant la impossibilitat de treballar per a tota la vida. La sentència ha desestimat la petició del lucre cessant, atès que en la Llei vigent llavors no es contemplava expressament aquesta partida indemnitzatòria.

El nostre despatx d’advocats entén que tractant-se d’una menor que no podrà treballar, el lucre cessant és evident i cal indemnitzar-lo de conformitat amb els Principis de Dret Europeu de la Responsabilitat Civil que ja han estat aplicats pels nostres tribunals en altres ocasions en defensa de les víctimes, motiu pel qual hem recorregut la sentència.

L’asseguradora haurà d’abonar una indemnització de 962.759,23 € més interessos

A la citada indemnització, cal afegir l’import els interessos moratoris de l’article 20 de la Llei de Contracte d’assegurança que la sentència també concedeix, si bé no des de l’any 2008. És per això que aquest extrem també ha estat motiu de recurs per part nostra, atès que entenem que els interessos han de computar-se des de la data dels fets l’any 2008.

L’asseguradora haurà d’abonar una indemnització de 962.759,23 € més interessos, tenint en compte que els interessos moratoris tenen la funció de recàrrec per demora, sent del 20% transcorreguts dos anys i la fi dels quals no és un altre que sancionar a les asseguradores que incompleixin a l’hora d’indemnitzar a les víctimes, com és el cas que ens ocupa.

Finalment, podem veure com la sentència també condemna en costes a l’asseguradora, atès que han estat estimades totes les nostres pretensions en relació a les indemnitzacions dels familiars -pares-.

Si consideres que tu o un familiar ha sofert algun tipus de negligència mèdica, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres per a realitzar un estudi i valoració del cas. En casos negligència mèdica, advocats especialistes t’assessoraran sense cap mena de compromís.

Consulta aquí la Sentència

T’informem GRATIS: 934 88 11 25

Comença ara la teva reclamació GRATIS
Consulta rápida
Consulta ràpida 24h
He llegit i accepto la política de privacitat
En compliment de la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de RAMÓN ONANDIA ALSIUS amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per a mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa.
L'informem que les dades que ens faciliti seran tractats de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat d'aquests, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.
En el cas que es produeixin canvis en algunes de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem, ens el comuniqui per escrit.
L'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de RAMÓN ONANDIA ALSIUS, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a RAMBLA CATALUNYA 87 2n D de BARCELONA, 08008 BARCELONA, o correu electrònic roa@onandia.com.