Antecedents de l’accident de trànsit

El conductor i dos ocupants d’un vehicle van patir un accident de trànsit de baixa intensitat estant degudament aturats en un cedeixi el pas. En aquell moment, un altre vehicle els va envestir per darrere causant-los danys lleus, però al cap i a la fi danys. La reparació del vehicle accidentat va ascendir a la suma de 647,43 € i la companyia asseguradora es va negar a indemnitzar el conductor i als seus dos ocupants, al·legant que els danys en el vehicle eren tan mínims que no podia haver lesionats.

Els afectats contacten amb el nostre despatx d’advocats de Barcelona

Els afectats per aquest accident de trànsit de baixa intensitat o lleu, després de veure la nostra web a internet, van contactar amb el nostre despatx d’advocats de Barcelona per demanar assessorament.

Com advocats independents especialistes en accidents de trànsit, vam poder constatar que la negativa de l’asseguradora era totalment inadmissible en existir responsabilitat de la part contrària pels danys personals causats als nostres clients i, per tant, era raonable sol·licitar una indemnització per l’accident.

Demanda interposada i sentència

Vam interposar la corresponent reclamació judicial, acompanyant-la amb els informes de les seqüeles patides que va emetre el nostre perit mèdic, i llavors l’asseguradora va oferir una indemnització de 1.800 €, quantitat molt per sota del que els nostres advocats consideraven. Després de la celebració de l’oportú judici, el magistrat del Jutjat de Primera Instància nº 2 de Gavà va dictar sentència condemnant a la companyia asseguradora a pagar 12.276,25 € més interessos i costes, el que va suposar un total d’aproximadament 20.000 €.

És a dir, davant de la negativa a indemnitzar per part de l’asseguradora als lesionats en aquest accident de trànsit de baixa intensitat o lleu:

1. Els nostres clients van ser indemnitzats

2. La indemnització va ser molt superior (20.000 €) a la oferta de l’asseguradora al jutjat (1.800 €).

Aquest és un exemple més entre els milers d’accidents de trànsit denominats lleus o de baixa intensitat que les asseguradores es neguen a indemnitzar i en què, si es reclamen degudament i amb un assessorament especialitzat, s’obtenen indemnitzacions quantioses.

Consulta la sentència aquí

T’informem GRATIS: 934 88 11 25

Comença ara la teva reclamació GRATIS
Consulta rápida
Consulta ràpida 24h
He llegit i accepto la política de privacitat
En compliment de la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de RAMÓN ONANDIA ALSIUS amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per a mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa.
L'informem que les dades que ens faciliti seran tractats de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat d'aquests, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.
En el cas que es produeixin canvis en algunes de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem, ens el comuniqui per escrit.
L'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de RAMÓN ONANDIA ALSIUS, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a RAMBLA CATALUNYA 87 2n D de BARCELONA, 08008 BARCELONA, o correu electrònic roa@onandia.com.