Són molt nombrosos els accidents de trànsit en els quals s’ocasionen traumatismes menors, com és el cas de la fuetada cervical en col·lisions a baixa velocitat. I no menys freqüent és que les companyies d’assegurances utilitzen l’informe biomecànic de l’accident amb fuetada cervical per a no pagar les indemnitzacions, al·legant inexistència de nexe causal entre la col·lisió a baixa velocitat amb els danys causats a les persones.

Informe biomecànic en un accident amb fuetada cervical

Recentment el nostre despatx ha aconseguit una sentència favorable de l’Audiència Provincial de Barcelona per a un client que va sofrir una fuetada en un accident de molt baixa intensitat, sense tot just danys en els cotxes. L’asseguradora es va negar a pagar cap indemnització al·legant que l’escassa quantia dels danys en els vehicles feia inviable que els seus ocupants haguessin sofert danys. Reclamem a l’asseguradora 10.934€ d’indemnització i el Jutjat de Primera Instància ens la va negar afirmant que prevalen els criteris de l’informe biomecànic de l’accident de trànsit enfront de criteris mèdics, és a dir, que la força del desplaçament no va ser suficient perquè algú sofrís una fuetada cervical. Les dades en els quals se sustenten els informes biomecànics són purament matemàtics i no tenen en compte múltiples aspectes que poden modificar el resultat de la seva conclusió.

Has tingut un accident? T’informem GRATIS: 934 88 11 25

Sentència favorable a l’informe mèdic en un accident lleu amb fuetada cervical

Tenint clar que els diferents informes mèdics si atribuïen a la col·lisió la lesió cervical del nostre client, recorrem la sentència a l’Audiència Provincial de Barcelona i aconseguim una resolució favorable que precisament se sustentava en la prevalença dels criteris mèdics per a acceptar el dret a una indemnització per import10.934 € més interessos, aproximadament uns 15.000 € en total.

En definitiva, tret que l’accident sigui extremadament lleu, els informes biomecánics no són suficient per a desestimar la fuetada cervical ja que, a més de la força de l’impacte, cal tenir en compte altres variables com la posició del lesionat en el moment de l’impacte o la seva pròpia musculatura cervical.

Si ho desitges pots llegir el text de la sentència que condemna a l’asseguradora al pagament de la indemnització per fuetada cervical en un accident lleu.

Un cas típic de fuetada cervical i col·lisions a baixa velocitat en el qual la companyia d’assegurances es nega a la indemnització i que acaba indemnitzant al lesionat.

Les companyies d’assegurances estan utilitzant l’informe biomecànic per a no pagar les indemnitzacions en casos d’accidents lleus, si aquest és el teu cas consulta amb un advocat especialista en indemnitzacions per accident. Si ho desitges, pots posar-te en contacte directament amb mi i t’atendré sense cap mena de compromís.

Comença ara la teva reclamació GRATIS
Consulta rápida
Consulta ràpida 24h
He llegit i accepto la política de privacitat
En compliment de la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de RAMÓN ONANDIA ALSIUS amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per a mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa.
L'informem que les dades que ens faciliti seran tractats de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat d'aquests, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.
En el cas que es produeixin canvis en algunes de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem, ens el comuniqui per escrit.
L'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de RAMÓN ONANDIA ALSIUS, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a RAMBLA CATALUNYA 87 2n D de BARCELONA, 08008 BARCELONA, o correu electrònic roa@onandia.com.