El nostre client va presentar una demanda de judici ordinari contra Allianz Assegurances en la qual va exposar que el dia 1 d’octubre de 2015 circulava com a acompanyant en el vehicle Renault Espace conduït pel seu marit. En sortir d’un pàrquing marxa enrere per a accedir a la via pública, va ser col·lisionat per un vehicle marca Chevrolet que circulava correctament per aquesta via. Va ser una col·lisió a baixa velocitat que va provocar al copilot acompanyant una fuetada cervical.

En aquest cas, l’acció de sol·licitud d’indemnització per fuetada cervical en una col·lisió a baixa velocitat és dirigida pel nostre despatx contra l’asseguradora del vehicle Renault Espace perquè la demandant va sofrir lesions a resultes del cop de les quals va ser atesa d’urgències a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona i, posteriorment, a la Clínica del Pilar, on va fer rehabilitació, controls i tractament mèdic fins que va ser donada d’alta el dia 20 de gener de 2016. Per a tot això va invertir en la seva curació un total de 99 dies de baixa considerada impeditiva i 13 dies de baixa no impeditiva, resultant amb seqüela de síndrome postraumàtic cervical que es va valorar en 4 punts, per la qual cosa es va sol·licitar un total pels tots conceptes de 10.934,40 euros més els interessos de l’article 20 Llei de Contracte d’assegurança al no haver atès la demandada la reclamació que en el seu moment li va ser efectuada.

La representació processal de la part demandada va acceptar la seva responsabilitat en la col·lisió, però es va oposar a la reclamació per considerar que el mal reclamat no guardava relació causal amb el sinistre, fonamentant aquesta argumentació en l’escassa intensitat del cop i en l’informe pericial tècnic i metge que va aportar a l’escrit de contestació.
No obstant això, aquesta argumentació no és suficient per a descartar el nexe de causalitat amb les lesions de l’afectada, sinó que es precisa un detallat estudi de la documentació mèdica generada arran del sinistre.

Al nostre judici, la valoració conjunta dels informes mèdics permetia establir una relació causal directa entre el cop rebut a conseqüència del sinistre i les lesions sofertes.

Com a advocats especialistes en fuetada cervical en col·lisions a baixa velocitat reclamem 10.934 € d’indemnització i el Jutjat de Primera Instància ens la va negar donant la raó a l’asseguradora afirmant que prevalen els criteris biomecànics d’intensitat dels danys enfront de criteris mèdics. Recorrem a l’Audiència Provincial de Barcelona i ens va donar la raó, afirmant la prevalença dels criteris mèdics i el dret a indemnització per import 10.934 € més interessos, uns 15.000 € en total.

Amb la sentència queda patent una vegada més que els informes biomecànics no són argument suficient per a desestimar la fuetada cervical ja que intervenen altres aspectes com la posició del lesionat en el moment de l’impacte, l’efecte sorpresa de l’accident, la musculatura cervical, etc.

Consulta la Sentència aquí

T’informem GRATIS: 934 88 11 25

Comença ara la teva reclamació GRATIS
Consulta rápida
Consulta ràpida 24h
He llegit i accepto la política de privacitat
En compliment de la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de RAMÓN ONANDIA ALSIUS amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per a mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa.
L'informem que les dades que ens faciliti seran tractats de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat d'aquests, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.
En el cas que es produeixin canvis en algunes de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem, ens el comuniqui per escrit.
L'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de RAMÓN ONANDIA ALSIUS, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a RAMBLA CATALUNYA 87 2n D de BARCELONA, 08008 BARCELONA, o correu electrònic roa@onandia.com.