El nostre client va patir un accident de trànsit quan circulava pel terme municipal de Santa María de Palau Tordera, a la comarca del Vallés Oriental, i un vehicle va efectuar un gir a l’esquerra sense adonar-se de la seva presència i envestint-lo frontalment. Arran de l’accident de trànsit el nostre client va patir lesions amb seqüeles en el colze dret i fuetada cervical.

Com a advocats especialistes en accidents de trànsit i indemnitzacions per fuetada cervical ens ocupem de tots els tràmits, interposant la corresponent reclamació a l’asseguradora del vehicle contrari per les seqüeles derivades de l’accident.

La companyia de segurs contrària al·legava falta de nexe causal entre la col·lisió de l’accident de trànsit i els danys personals, argumentant que eren deguts a una anterior lesió esportiva per anar amb bicicleta i valorava els danys a indemnitzar en un total de 3.009,50€

El despatx d’Onandia Advocats, com que no estava conforme amb la indemnització proposada, va interposar demanda judicial amb reclamació d’una indemnització de 20.946,73€ pels danys personals causats.

Ramón Onandia, advocat titular del despatx, durant el judici va aportar diversos informes mèdics de proves que es van realitzar durant el tractament amb la seva evolució, demostrant d’aquesta manera que sí que existia relació causal entre les lesions del colze i l’accident de trànsit.

El jutjat va estimar completament la demanda d’indemnització pels danys causats en l’accident tràfic, condemnant a l’asseguradora contrària a pagar 20.946,73 € més els interessos corresponents.

Consulta aquí la Sentència

T’informem GRATIS: 934 88 11 25

Comença ara la teva reclamació GRATIS
Consulta rápida
Consulta ràpida 24h
He llegit i accepto la política de privacitat
En compliment de la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de RAMÓN ONANDIA ALSIUS amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per a mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa.
L'informem que les dades que ens faciliti seran tractats de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat d'aquests, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.
En el cas que es produeixin canvis en algunes de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem, ens el comuniqui per escrit.
L'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de RAMÓN ONANDIA ALSIUS, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a RAMBLA CATALUNYA 87 2n D de BARCELONA, 08008 BARCELONA, o correu electrònic roa@onandia.com.