Com a despatx d’advocats experts en accidents de trànsit, arriben a les nostres oficines diàriament consultes com aquesta.

I és que, els qui han estat víctimes d’un accident de circulació i pateixen lesions o seqüeles desconeixen fins a quin punt estan obligats a acceptar l’oferta llançada per l’asseguradora responsable en concepte d’indemnització.

Hem de conformar-nos amb la indemnització oferta encara que ens sembli injusta o hem d’emprendre una reclamació i fins i tot acudir als tribunals si cal?

A Onandia Advocats sempre donem la mateixa resposta, no hem de conformar-nos amb el que ens ofereix l’asseguradora. Hem d’estudiar el cas i, si és viable, no cal tenir por de reclamar els nostres drets, més encara quan és obvi que l’asseguradora està intentant estalviar-se diners a costa nostra.

Amb una acció directa contra l’asseguradora per accident de trànsit aconseguiràs la major indemnització.

Rebuig de la indemnització de l’assegurança

Lamentablement, en moltíssims casos, la companyia d’assegurances responsable ofereix una indemnització a la baixa, alguna cosa que irrita profundament al consumidor i víctima de l’accident de trànsit.

En molts casos, això passa perquè els metges responsables de la nostra valoració, com a víctimes, depenen de la pròpia companyia d’assegurances, per la qual cosa tendeixen a beneficiar-la.

Per a reclamar la indemnització com a víctimes d’un accident de trànsit, és perfectament possible mostrar el rebuig a la indemnització de l’assegurança.

Què fer en cas de disconformitat amb la indemnització oferta per l’asseguradora?

En primer lloc, et recomanem que abans d’acceptar qualsevol tipus d’indemnització per accident que t’ofereixin les companyies d’assegurances o la part contrària consultis amb advocat expert en accidents que sigui independent de les asseguradores.

T’informem GRATIS: 934 88 11 25

Quan la companyia d’assegurances responsable d’afrontar la indemnització per accident de trànsit ens trasllada la quantitat de la indemnització que creu oportuna (oferta motivada), hem de sol·licitar que ho faci per escrit i de forma desglossada. Només així sabrem els conceptes que han estat tinguts en compte (derivats de l’examen efectuat pels serveis mèdics).

Què ha d’incloure l’oferta motivada?

  • Proposta d’indemnització pels danys en persones o béns.
  • Tots els documents, informes mèdics o qualsevol informació rellevant.
  • Text del qual es desprengui que el pagament de l’import ofert no està condicionat a la renúncia, per part de l’afectat, de possibles accions futures.

Terminis

L’asseguradora compta amb un termini de tres mesos per a presentar-nos l’escrit o oferta motivada i, una vegada rebut, haurem d’assenyalar la nostra disconformitat amb l’exposat.

Quins passos hem de donar a continuació?

  • Sol·licitar un informe pericial complementari. A Onandia Advocats disposem d’un equip de professionals experts format per perits mèdics i perits reconstructors d’accidents.
  • Esperar que l’asseguradora, en virtut d’aquest, rectifiqui i llanci una nova oferta en el termini d’un mes.
  • Continuem disconformes? Sol·licitar un procés de mediació per a arribar a un acord.
  • Si la mediació no resulta satisfactòria per no arribar a l’acord desitjat entorn d’una indemnització justa, presentar una demanda judicial contra la companyia asseguradora.

A Onandia Advocats, lluitem per aconseguir la major indemnització possible, és a dir, aquella que és més justa per a la víctima, i fer-ho en el menor temps. Per això, tractem d’arribar a acords previs que arrenquin de l’asseguradora una contraoferta que estalviï al client judicis i mesos d’espera. Si les negociacions no donen el fruit desitjat, l’acompanyem en el procés judicial, fins que acabi de manera satisfactòria. I recorda, només pagaràs els nostres serveis si reps una indemnització.

Comença ara la teva reclamació GRATIS
Consulta rápida
Consulta ràpida 24h
He llegit i accepto la política de privacitat
En compliment de la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de RAMÓN ONANDIA ALSIUS amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per a mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa.
L'informem que les dades que ens faciliti seran tractats de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat d'aquests, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.
En el cas que es produeixin canvis en algunes de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem, ens el comuniqui per escrit.
L'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de RAMÓN ONANDIA ALSIUS, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a RAMBLA CATALUNYA 87 2n D de BARCELONA, 08008 BARCELONA, o correu electrònic roa@onandia.com.