Si per desgràcia has sofert un accident de trànsit i t’han quedat seqüeles greus que et repercuteixen especialment en la teva vida quotidiana i/o treball, en determinats casos la Llei contempla que es poden indemnitzar amb un plus per ser un perjudici excepcional.

Vegem, doncs, en primer lloc, què es consideren seqüeles, quin tipus de danys estan recollits en el barem d’accidents de trànsit i, per fi, en què consisteix el perjudici excepcional.

Què són les seqüeles i quin tipus de danys es consideren com a tals?

S’entenen per seqüeles aquelles deficiències físiques, intel·lectuals, orgàniques i sensorials i els perjudicis estètics que persisteixen després de l’alta mèdica, convertint-se en danys de durada indefinida.

Partim de 2 tipus de seqüeles:

 • Seqüeles funcionals: quan s’ha produït mal funcional (psicofísic, orgànic o sensorial). Aquestes seqüeles podran ser concurrents (quan es produeixen dues o més seqüeles funcionals en el mateix accident), interagravatorias (quan les seqüeles concurrents agreugen funcions comunes) o agravatorias d’un estat previ.
 • Seqüeles estètiques: són aquelles que afecten la imatge de la persona, empitjorant-la.

Com es valoren les seqüeles en el barem d’accidents de trànsit

Arribat el moment d’establir una indemnització, existeix un barem mèdic que estableix una valoració de punts per a cada seqüela i, dins d’aquest barem, s’estableix un mínim i un màxim depenent de la intensitat de la seqüela. De manera aproximada, el valor mitjà per cada punt serà d’uns 1.000 euros.

A l’hora de calcular la indemnització després d’un accident amb danys i seqüeles, aquest barem serveix d’orientació, encara que donada la seva complexitat requereix d’un advocat especialitzat en la matèria juntament amb un perit mèdic especialista per a fer una correcta aplicació d’aquest.

En el cas d’existir seqüeles funcionals i estètiques, ambdues es valoren de manera independent i la seva suma serà la que determini la indemnització bàsica a reclamar. Seria el que es denomina el perjudici personal bàsic.

Però quan existeixen perjudicis que poden incrementar la indemnització bàsica, estem parlant de reclamar a més el complement de perjudici personal particular per seqüeles, sobre la base dels següents perjudicis particulars contemplats:

  • Danys morals complementaris per perjudici psicofísic i estètic.
  • Perjudici moral per pèrdua de qualitat de vida del lesionat.
  • Perjudici moral per pèrdua de qualitat de vida de familiars de grans lesionats.
  • Pèrdua de fetus a conseqüència de l’accident.
  • Perjudici excepcional.

T’informem GRATIS: 934 88 11 25

Quan té cabuda el perjudici excepcional?

Els perjudicis excepcionals són aquells, perjudicis rellevants, ocasionats per circumstàncies singulars i que no estan no contemplats en el Barem.

Es tracta, doncs, com recull l’article 33 de la Llei 35/2015, d’un perjudici personal particular que ha de ser rellevant, estar ocasionat per circumstàncies singulars i no estar contemplat conforme als barems.

TRES SUPÒSITS DE PERJUDICI EXCEPCIONAL

 • Com a exemple d’aquest perjudici excepcional, trobem en les xarxes diversos casos, com el del ciutadà canari que viu en la península i es veu impossibilitat per a viatjar amb avió i visitar al seu familiar que continua residint a Canàries.
 • Un altre supòsit podria ser el d’un estudiant que sofreix un accident amb seqüeles sense haver pogut aconseguir la titulació necessària per a exercir la seva professió i, davant la impossibilitat de treure el títol, ja no podrà desenvolupar-se treballant en allò per a què s’estava preparant.
 • Finalment, pensem en una persona que pateix un trastorn de fotofòbia i a la qual l’accident provoca constants cefalees i migranyes, que venen a agreujar les que ja de per si mateix ocasiona una extrema sensibilitat a la llum.

VALORACIÓ DEL PERJUDICI EXCEPCIONAL EN UNA INDEMNITZACIÓ PER ACCIDENT DE TRÀNSIT

El perjudici excepcional s’indemnitza amb un increment de la indemnització bàsica que correspongui de fins a un 25%. És a dir, podem incrementar la indemnització fins a un 25% addicional si acreditem algun perjudici excepcional.

Es tracta, en definitiva, de complementar tots els supòsits reconeguts en la Llei amb la fi d’aconseguir que el perjudicat es vegi correspost amb una indemnització el més satisfactòria possible, encara que no sempre sigui fàcil aconseguir-lo.

CONSELL ONANDIA: es tracta de perjudicis excepcionals pel que la seva acceptació per part de les asseguradores també és excepcional. No ho oblidis, en qüestions de tanta importància, és vital deixar-se aconsellar per un professional especialitzat en accidents.

 

Comença ara la teva reclamació GRATIS
Consulta rápida
Consulta ràpida 24h
He llegit i accepto la política de privacitat
En compliment de la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de RAMÓN ONANDIA ALSIUS amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per a mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa.
L'informem que les dades que ens faciliti seran tractats de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat d'aquests, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.
En el cas que es produeixin canvis en algunes de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem, ens el comuniqui per escrit.
L'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de RAMÓN ONANDIA ALSIUS, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a RAMBLA CATALUNYA 87 2n D de BARCELONA, 08008 BARCELONA, o correu electrònic roa@onandia.com.