Quina indemnització puc reclamar a la meva companyia d’assegurances després de patir un accident de trànsit és la gran pregunta que es fa qualsevol persona involucrada en un cop, col·lisió o atropellament, ja sigui com a conductor, ocupant o vianant. La resposta a què es indemnitza en un accident de trànsit no és senzilla, ja que intervenen diferents factors que hem de tenir en compte. Anem a veure’ls.

Indemnització per danys materials

Si ets el propietari del vehicle causant de l’accident de trànsit, pots reclamar indemnització per danys materials esdevinguts en el mateix sempre que la pòlissa sigui a tot risc, és a dir, et protegeixi a tu i al teu cotxe, o, si la culpa de l’accident ha estat d’un altre, pots reclamar la indemnització a la seva companyia asseguradora.

Pel que fa a la quantia d’indemnització per danys materials que pots reclamar, dependrà del cost de la reparació total, que determinarà un perit, llevat que superi el valor de mercat del vehicle; en aquest cas, la companyia asseguradora podria declarar una situació de sinistre total i no assumiria l’abonament de l’import de la reparació, sinó que et indemnitzaria a través d’una compensació econòmica.

Si el teu cotxe val menys del que costa reparar i l’asseguradora et fa una oferta que no et satisfà, pots reclamar. Per això, acudeix a un despatx d’advocats especialistes en accidents de trànsit que pugui assessorar-te i defensar els teus drets adequadament. Les condicions per a la declaració de sinistre total apareixen recollides en el contracte d’assegurança, així que, llegeix-les abans de contractar o renovar la pòlissa, t’evitaràs futures sorpreses.

Termini per reclamar danys materials en accidents de trànsit

Aquest aspecte preocupa molt a l’assegurat i sol ser una pregunta recurrent entre els que han patit un accident de trànsit.

En relació al termini per a reclamar indemnització per danys materials comptes amb set dies per informar de l´accident de trànsit a la teva companyia, tret que les condicions de la pòlissa siguin més laxes o hi hagi una causa de força major justificable, i un termini d’ un any per interposar una denúncia civil (la més comuna per a la majoria d’accidents i lesions) o una denúncia penal (en cas de delictes amb lesions greus, alcoholèmia, etc.) si desitges formalitzar una petició de condemna i la reclamació d’una indemnització econòmica a l’asseguradora contrària pels danys soferts.

Indemnització de danys personals: lesions i seqüeles

Tindràs dret a reclamar i cobrar una indemnització si resultes lesionat en l’impacte i has d’estar de baixa per la teva recuperació, es tracta d’una indemnització per incapacitat temporal. Aquesta quantia es calcula en funció dels dies que estiguis de baixa i de la gravetat de l’accident, per exemple, si has estat en coma, hospitalitzat o al teu lloc de residència, però sense poder realitzar les tasques habituals que ocupes diàriament (dies impeditius i no impeditius).

Igualment, pots sol·licitar una indemnització econòmica derivada de les despeses ocasionades per l’accident. Ens referim a les factures del taxi, del transport públic o del vehicle de lloguer que has hagut de fer servir al quedar-te sense el teu mitjà de transport privat, i a les despeses sanitàries derivades de la rehabilitació, compra de medicines, etc.

Pel que fa a la reclamació d’indemnització per seqüeles en un accident de trànsit, s’entén per seqüeles aquelles lesions que segueixes patint fins i tot després d’haver obtingut l’alta mèdica i que poden tornar-se cròniques. Aquestes molèsties han de ser compensades. Per reclamar-les, necessites l’acreditació de les mateixes per part d’un pèrit mèdic, que es basarà en un barem oficial per a determinar el valor i quantia de les mateixes en funció de diversos factors com són la gravetat de les lesions, els teus ingressos econòmics, la teva edat, etc.

Indemnització per danys i perjudicis causats en accident de trànsit

Un altre dubte que es planteja sobre què puc reclamar en un accident de trànsit és la indemnització per danys i perjudicis causats. També pots reclamar indemnització pels danys soferts en objectes personals que portaves en el moment de l’accident de trànsit, com un portàtil, un telèfon mòbil, unes ulleres de sol, un rellotge, un casc, etc. Per això, hauràs de presentar la factura corresponent, ja que hauràs d’acreditar la seva compra, fins i tot la de l’accessori que has hagut de comprar en substitució. Com més nou sigui l’objecte, més valor se li imputa i més indemnització obtindràs a canvi.

Els perjudicis en el teu patrimoni també són susceptibles de compensació econòmica per indemnització. Per exemple, si ets autònom i els teus ingressos han disminuït com a conseqüència de l’accident i les lesions patides, estàs en disposició de reclamar. I un punt important a tenir en compte, si l’asseguradora es retarda més de tres mesos des de la data de l’accident de trànsit a abonar la indemnització corresponent, podràs exigir el cobrament de l’interès generat.

Per a qualsevol dubte pots contactar amb nosaltres 934 881 125 / info@onandia.com

Ramon Onandia, advocat expert en reclamar indemnitzacions per accident de trànsit.

T’informem GRATIS: 934 88 11 25

Comença ara la teva reclamació GRATIS
Consulta rápida
Consulta ràpida 24h
He llegit i accepto la política de privacitat
En compliment de la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de RAMÓN ONANDIA ALSIUS amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per a mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa.
L'informem que les dades que ens faciliti seran tractats de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat d'aquests, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.
En el cas que es produeixin canvis en algunes de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem, ens el comuniqui per escrit.
L'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de RAMÓN ONANDIA ALSIUS, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a RAMBLA CATALUNYA 87 2n D de BARCELONA, 08008 BARCELONA, o correu electrònic roa@onandia.com.

About the Author:

Ramon Onandia és advocat del despatx Onandia Advocats de Barcelona, ​​especialitzat en la reclamació d'indemnitzacions per accident de trànsit, accidents laborals i negligències mèdiques.