Si tenim en compte que la primera rotonda es va construir a Espanya l’any 1976, resulta encara més increïble que a hores d’ara no sapiguem utilitzar-les.

Però és així, les xifres parlen per si mateixes. Entre l’any 2015 i el 2019 es van registrar uns 45.000 sinistres amb víctimes en interseccions giratòries, amb un increment de víctimes mortals del 77%.

Quina és la causa? Aquest tipus d’accidents no es produeixen tant per les clàssiques distraccions (els tan comuns abastos posteriors), sinó que tenen com a causa principal un desconeixement per part dels conductors de les normes de circulació.

T’ha passat a tu?, qui creus que té la culpa?

Descobreix com se circula correctament en una rotonda

  1. En les rotondes, no regeix la regla general de prioritat de pas a la dreta, sinó que la prioritat de pas la tenen aquells vehicles que circulen pel seu interior, sempre que un senyal o semàfor no digui el contrari.
  2. És precisament en el moment d’accés a la rotonda quan es produeixen més de la meitat dels accidents. Així que molta cura!, quan t’acostis a la rotonda, mira cap a la teva esquerra, no et precipitis i cedeix el pas als vehicles que venen des d’aquest costat. Sobretot, redueix la velocitat, adequant-la al trànsit de la via per la qual circules.
  3. És obligatori accedir des del carril dret, sempre que estigui lliure i et sigui possible. De la mateixa manera, una vegada a l’interior, has de circular pel carril exterior, utilitzant els altres per a avançar, sempre senyalitzant. En glorietes de zones urbanes, pots circular pel carril que et convingui més, encara que es recomana l’exterior per a poder sortir en cas necessari.
  4. En rotondes molt transitades, si la intenció és prendre les últimes sortides o fer un canvi de sentit, pot ser més aconsellable usar els carrils interiors i buscar un canvi progressiu abans d’arribar a la sortida.
  5. IMPORTANT: tingues en compte que, com a norma general, no està permès sortir de la rotonda des del carril interior, sinó que has de situar-te en el carril exterior per a finalment abandonar la rotonda.

TRES «FLAIXOS DE SEGURETAT»:

 • Visualitza la rotonda des de la distància per a entendre el flux de la circulació.
 • Continua circulant per la rotonda o fa un volt més per a evitar una maniobra arriscada per a tu o la resta de vehicles.
 • MOLTA CURA als passos de vianants en rotondes de zones urbanes.

I si dos cotxes entren al mateix temps en la rotonda?

Quan dos o més vehicles arriben al mateix temps a una intersecció de diverses vies, el conductor del vehicle de l’esquerra ha de cedir el pas al vehicle de la seva dreta. En realitat, el primer vehicle que arribi a la intersecció té el dret de pas i ha de ser el primer a travessar la intersecció o, en aquest cas, accedir a la rotonda.

Una vegada en la rotonda, tots els vehicles han de cedir el pas als que circulen per l’interior d’aquesta.

Has tingut un accident? T’informem GRATIS: 934 88 11 25

Existeixen diferències en funció del tipus de vehicle que circuli per la rotonda?

Sens dubte, l’accés a la rotonda pot complicar-se si algun vehicle voluminós, pesat o amb remolc es troba davant de nosaltres. També és el cas de bicicletes, escamots de ciclistes, patinets, etc.

CAMIONS, AUTOBUSOS O VEHICLES PESANTS

 • Extrema les mesures de precaució i tingues en compte que és molt possible que envaeixin una part del teu carril. El millor és facilitar la seva maniobra el més possible.

ESCAMOT DE CICLISTES

 • L’escamot de ciclistes conforma un tot i es considera com un sol vehicle, pel que hauràs de cedir el passo a tot l’escamot quan així correspongui.

VEHICLE PRIORITARI

 • Ambulàncies, policies, bombers… hem de cedir-los el pas sempre. Si circulem pel carril interior, és millor reduir la velocitat, fins i tot parar si és necessari. Si el vehicle prioritari s’està incorporant a la rotonda, també cal cedir-li el pas i deixar lliure el carril perquè circuli.

PATINETS ELÈCTRICS

 • El patinet és igual que qualsevol altre vehicle, així que ha de respectar i ser respectat igual que els altres: és a dir, prioritat als vehicles de la rotonda, utilitzar el carril exterior per a sortir i senyalitzar les maniobres.

Tres errors que et faran «culpable»

 1. Si canvies de carril sense senyalitzar la maniobra, serà culpa teva si provoques un accident.
 2. Serà culpa teva també si creues la rotonda en línia recta per a sortir d’ella, colpejant a algun vehicle o provocant una col·lisió.
 3. També seràs el culpable de l’accident si et creues diversos carrils per a prendre una sortida, en comptes de fer-ho de manera gradual.

Pas a pas: com actuar en cas d’accident

PRIMER PAS: tracta de signar un comunicat amistós amb el contrari, assegurant-te d’emplenar les caselles tant del vehicle A com del B que corresponen a sinistres en rotondes.

SEGON PAS: quan la situació no és clara o hi ha diversos implicats, et recomanem telefonar al 112 perquè Policia o Guàrdia Civil es personin i aixequin un atestat.

TERCER PAS: pren les dades dels testimonis presencials (poden ser molt importants en cas de conflicte) i també fes fotografies dels teus danys materials i els del contrari (la localització dels mateixos és en si una prova de com s’ha produït el sinistre).

QUART PAS: si tens lesions, indica-ho en el comunicat amistós i, en qualsevol cas, avisa als serveis d’emergències o acudeix a l’hospital més pròxim, sempre abans que transcorrin 72 hores del sinistre.

CINQUÈ PAS: cerca un advocat especialista en accidents, serà la garantia que els teus interessos estan protegits durant tot el procés.

Com demostrar qui té la culpa?

Si existeixen dubtes sobre la dinàmica del sinistre, el més probable és que les companyies d’assegurances es neguin a reconèixer la culpa i, en conseqüència, a pagar la indemnització.

Fins i tot encara que la reconeguin, poden sorgir disputes quant a la valoració dels danys i perjudicis, sobretot tenint en compte que el particular sol desconèixer el contingut del Barem de Trànsit emprat per al càlcul de les indemnitzacions.

Per tant, és fonamental aconseguir proves de l’ocorregut (atestat policial, testimonis, fotografies) i comptar amb l’ajuda d’un advocat especialista en accidents.

CONSELL ONANDIA: encara que t’ho sembli, no tens per què ser el culpable del sinistre. El teu advocat serà clau per a analitzar i provar la realitat dels fets i per a negociar amb la companyia la indemnització que et pugui correspondre.

Comença ara la teva reclamació GRATIS
Consulta rápida
Consulta ràpida 24h
He llegit i accepto la política de privacitat
En compliment de la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de RAMÓN ONANDIA ALSIUS amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per a mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa.
L'informem que les dades que ens faciliti seran tractats de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat d'aquests, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.
En el cas que es produeixin canvis en algunes de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem, ens el comuniqui per escrit.
L'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de RAMÓN ONANDIA ALSIUS, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a RAMBLA CATALUNYA 87 2n D de BARCELONA, 08008 BARCELONA, o correu electrònic roa@onandia.com.