Quantes vegades ens hem penedit de no haver reclamat una indemnització per accident a temps a l’assabentar-nos que una altra persona, en la nostra mateixa situació, ho ha fet i ha sortit ben parada del procés … Segur que més d’un. 

Aquest és el cas d’aquells ciutadans i ciutadanes que pateixen un accident de trànsit mentre viatgen en un transport públic. Moltes d’elles decideixen no reclamar perquè pensen que no tenen aquest dret, altres, però, perquè creuen que el procés serà molt feixuc i angoixant, però res més lluny de la realitat. Reclamar una indemnització per accident en transport públic és senzill i és el nostre dret com a usuaris d’aquest servei.

Podem reclamar aquells accidents en què, com ocupants, patim danys materials o lesions:

– En una col·lisió durant el trajecte.

– Per una frenada, de volant brusc o conducció temerària.

– En pujar o baixar del mitjà de transport.

Si ens veiem embolicats en un accident mentre viatgem en un transport públic, ja sigui autobús, tramvia, metro, tren, etc., tindrem dret a cobrar una indemnització en virtut de l’assegurança obligatòria de viatgers (SOV) o de l’assegurança de responsabilitat civil. I això és el primer que hem de fer arribat el cas:

– Si el professional que condueix el vehicle o el personal de l’empresa a bord no s’han adonat de l’incident, els posarem al corrent i demanarem un informe d’incidència.

– Sol·licitarem també assistència mèdica en el mateix lloc en el qual s’ha produït l’accident just després del sinistre, així quedarà constància de la nostra situació com afectats.

– Ens posarem en contacte, a més, amb agents de l’autoritat, de manera que acudeixin al lloc dels fets i aixequin un atestat amb les causes de l’accident.

– Recollirem les dades personals d’alguns testimonis així com les dades del vehicle causant de l’accident.

– Posarem una reclamació utilitzant les vies legals proporcionades per l’empresa i facilitarem tota mena de dades i explicacions que puguin resultar aclaridores.

– Guardarem el nostre bitllet de transport (anomenat formalment “títol de viatge”).

– I un consell final, a Onandia Advocats d’Accidents t’aconsellem que acudeixis a un advocat expert en accidents en transport públic perquè ens informi degudament de tots els passos que hem de donar i de com obtenir la indemnització més justa com a usuaris, sobretot si patim lesions greus.

  (Advocat expert en accidents 934 881 125)