Com molts altres accidents, les caigudes en zones i centres comercials, supermercats i botigues són, la majoria de les vegades, conseqüència d’un incompliment de les normatives per part dels establiments.

Aquestes caigudes produïdes, per exemple, per superfícies mullades, peces del paviment aixecades o  mal col·locades, o una il·luminació escassa les sofreixen tant els clients com els propis treballadors dels centres.

Existeixen diverses normes que regulen els requisits que ha de complir un edifici tant per a l’ús públic com per a la prevenció d’accidents laborals, on també queden establertes les indemnitzacions corresponents en cas d’accident.

Vegem quines són les condicions que han de donar-se per a poder reclamar una indemnització i com procedir en cas d’accident.

Quines situacions es consideren negligents per part d’un supermercat o botiga?

És el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat mitjançant Reial decret 314/2006, de 17 de març, el que estableix els requisits bàsics que un edifici ha de complir per a garantir la seguretat de les persones. Així mateix, regula les indemnitzacions en cas de patir lesions per un incompliment.

Algunes causes comunes d’accidents en zones comercials:

 • Superfícies relliscoses per aigua o productes vessats, que no és trobin senyalitzades.
 • Peces del paviment que es troben aixecades o mal col·locades.
 • Desnivells o graons que estan sense senyalitzar o ho estan de manera deficient.
 • Espais escassament il·luminats.

En tots aquests casos, existeix un incompliment i, en cas d’accident, es pot fer una reclamació d’indemnització per responsabilitat extracontractual.

Què significa això? Que si l’accident reuneix les condicions necessàries que ara veurem, podràs reclamar una compensació o indemnització pels perjudicis soferts que inclourà una valoració econòmica de les lesions, les despeses mèdiques i de rehabilitació, trasllats i compensació d’objectes personals danyats en la caiguda.

És bastant habitual que els establiments públics disposin d’una assegurança de responsabilitat civil que serà el que en última instància assumiria la indemnització que pugui correspondre’t.

Si has sofert una lesió per una caiguda en una botiga o supermercat, en quins casos pots reclamar indemnització?

Com ja hem comentat, han de concórrer una sèrie d’elements perquè es pugui exercir una reclamació per responsabilitat extracontractual. Vegem quins:

 1. En primer lloc, ha d’existir una acció o omissió culposa o negligent atribuïble a l’establiment on s’ha produït l’accident i que pugui causar mal a un altre.
 2. Que existeixi aquest mal causat per la negligència, per exemple, les lesions que ens ha ocasionat la caiguda.
 3. Finalment, que puguem provar el nexe de causalitat entre l’acció culposa i el resultat danyós.

COM PROCEDIR DAVANT UNA CAIGUDA EN UNA BOTIGA O SUPERMERCAT

Les possibilitats de tenir èxit amb aquesta mena de reclamacions estan molt relacionades amb el fet d’aconseguir les proves necessàries.

 • És important no abandonar l’establiment sense realitzar, per part del perjudicat o per persona acompanyant, la corresponent reclamació per deixar-ne constància que el sinistre s’ha produït. També és molt interessant conservar el tiquet de la compra que hagis pogut realitzar en aquest supermercat o botiga.
 • Realitza fotografies del lloc i, en concret, de l’obstacle o la situació irregular que ha ocasionat a l’accident.
 • Si hi ha testimonis, agafa les seves dades personals (nom, DNI i telèfon), de manera que puguis comptar amb ells si cal interposar una demanda.
 • En el seu cas, conserva el comunicat del servei d’ambulàncies o el del centre mèdic on t’han atès d’urgències si finalment has pogut acudir pel teu propi peu. A partir d’aquí, també hauràs de guardar tots els comunicats mèdics successius relacionats amb l’accident i, per descomptat, els relatius a qualsevol intervenció. Aquests informes són imprescindibles, sense ells no podem ajudar-te a estipular una valoració econòmica adequada.
 • Conserva també els tiquets de despeses relacionades: trasllat en taxi el dia de l’accident, medicines, etc. També l’atestat policial si s’han personat els agents.

CONSELL ONANDIA: el teu advocat Onandia pot assessorar-te en la necessitat de sol·licitar un informe pericial dels danys corporals, elaborat per un perit mèdic, fins i tot en la conveniència d’encarregar altre informe pericial tècnic que pugui reforçar l’argument d’un incompliment de les condicions de seguretat.

DOS CONSELLS PRÀCTICS PER A TENIR ÈXIT AMB LA TEVA RECLAMACIÓ PER CAIGUDA EN UN ESTABLIMENT COMERCIAL

  1. Per a assegurar-te l’èxit, no oblidis recaptar totes les proves esmentades i les dades dels testimonis, i sobretot, procura que el responsable del supermercat o botiga rebi una primera notificació en la qual sol·licites una indemnització, amb una valoració econòmica del sinistre.
  2. Confia en el consell del teu advocat Onandia a l’hora de reclamar la indemnització que pugui correspondre’t. És molt important el procés negociador previ a qualsevol judicialització del sinistre i, finalment, en cas de demanda, la seva actuació serà imprescindible.