El cas d’èxit del despatx Onandia Advocats que presentem a continuació és interessant perquè determina a qui correspon la responsabilitat en l’accident de trànsit, i per tant el pagament de la indemnització, en el qual no es pot establir per falta de proves qui és el responsable.

Antecedents de l’accident de trànsit múltiple

El nostre client va presentar una demanda de judici ordinari contra la Mútua Madrileña Automovilista en la qual va exposar que el dia 5 d’octubre de 2016 circulava en la seva motocicleta quan el vehicle marca Kia que circulava en el mateix sentit però pel carril dret va envair el seu carril causant una col·lisió. El conductor del vehicle Kia va al·legar que un tercer vehicle va envair el seu carril pel que es va veure obligat a envair el carril de la motocicleta, encara que aquest tercer vehicle va manifestar que no va intervenir en l’accident perquè estava parat. Per aquest motiu va ser impossible conèixer quin vehicle va ser el responsable de l’accident de trànsit múltiple i així es va fer constar en l’atestat policial. Va ser una col·lisió que va provocar al conductor de la motocicleta i al  seu acompanyant lesions i danys materials.

Has tingut un accident? T’informem GRATIS: 934 88 11 25

Demanda d’indemnització per accident

En aquest cas, l’acció de sol·licitud de indemnització per accident és dirigida pel nostre despatx contra l’asseguradora del vehicle Kia perquè el demandant i el seu acompanyant van petir lesions a resultes del cop i les asseguradores es negaven a indemnitzar-los per falta de proves respecte a la culpabilitat dels conductors implicats.

La representació processal de la part demandada es va oposar a la reclamació per falta de proves de culpabilitat dels conductors, no podent-se determinar el grau de contribució de l’un o l’altre en l’accident.

Sentència amb estimació íntegra de la indemnització

No obstant això, aquesta argumentació no és suficient per a desestimar la indemnització per accident. Per aquests casos la jurisprudència determina acudir al criteri de l’anomenada “doctrina de les condemnes creuades” que determina que no ha de portar mai a la desestimació de la demanda sinó a l’estimació íntegra de la indemnització.

Amb la sentència queda patent una vegada més que els accidents amb danys però sense culpes provades no són argument suficient per a desestimar la indemnització per accident.

Consulta aquí la Sentència

Comença ara la teva reclamació GRATIS
Consulta rápida
Consulta ràpida 24h
He llegit i accepto la política de privacitat
En compliment de la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de RAMÓN ONANDIA ALSIUS amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per a mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa.
L'informem que les dades que ens faciliti seran tractats de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat d'aquests, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.
En el cas que es produeixin canvis en algunes de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem, ens el comuniqui per escrit.
L'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de RAMÓN ONANDIA ALSIUS, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a RAMBLA CATALUNYA 87 2n D de BARCELONA, 08008 BARCELONA, o correu electrònic roa@onandia.com.