Per Accident Blog

Sentència d’indemnització per negligència mèdica en assajos clínics amb medicaments

La sentència nº47 / 2018 dictada pel Jutjat de Primera Instància nº9 de Barcelona ha admès íntegrament la demanda presentada per Onandia Advocats i condemna a l’asseguradora de la farmacèutica Roche, Zurich Seguros, al pagament d’una indemnització per negligència mèdica de 450.000 € que inclou interessos i costes judicials (indemnització de 250.000 € més 200.000 € d’interessos i costes judicials).

Aquesta reclamació per negligència mèdica va ser causada per defunció de l’esposa del demandant a conseqüència de la participació en un assaig clínic amb pacients en fase inicial d’Alzheimer realitzat per la farmacèutica. La reclamació es va interposar d’acord al Reial Decret 223/2004, de 6 de febrer, pel qual es regulen els assajos clínics amb medicaments i en el qual s’estableixen els requisits per a la realització dels mateixos, les normes de bona pràctica clínica i les instruccions per a la realització d’assajos clínics a Espanya.

Veure text íntegre de la sentència del Jutjat de Primera Instància nº9 de Barcelona de 14/02/2018 que condemna a l’asseguradora al pagament de la indemnització per negligència mèdica.

Ramon Onandia és advocat expert en indemnitzacions per negligències mèdiques

Sentència d’indemnització per negligència mèdica en assajos clínics amb medicaments
Valora aquest article

Escrit per

Ramon Onandia és advocat del despatx Onandia Advocats de Barcelona, ​​especialitzat en la reclamació d'indemnitzacions per accident de trànsit, accidents laborals i negligències mèdiques.