La sentència nº47 / 2018 dictada pel Jutjat de Primera Instància nº9 de Barcelona ha admès íntegrament la demanda presentada per Onandia Advocats i condemna a l’asseguradora de la farmacèutica Roche, Zurich Seguros, al pagament d’una indemnització per negligència mèdica de 450.000 € que inclou interessos i costes judicials (indemnització de 250.000 € més 200.000 € d’interessos i costes judicials).

Aquesta reclamació per negligència mèdica va ser causada per defunció de l’esposa del demandant a conseqüència de la participació en un assaig clínic amb pacients en fase inicial d’Alzheimer realitzat per la farmacèutica. La reclamació es va interposar d’acord al Reial Decret 223/2004, de 6 de febrer, pel qual es regulen els assajos clínics amb medicaments i en el qual s’estableixen els requisits per a la realització dels mateixos, les normes de bona pràctica clínica i les instruccions per a la realització d’assajos clínics a Espanya.

Veure text íntegre de la sentència del Jutjat de Primera Instància nº9 de Barcelona de 14/02/2018 que condemna a l’asseguradora al pagament de la indemnització per negligència mèdica.

Ramon Onandia és advocat expert en indemnitzacions per negligències mèdiques